Báo cáo tự kiểm tra chi bộ
Discussion in 'Báo cáo tự kiểm tra chi bộ' started by Cao Hung, ,.
Những người đang xem chủ đề này: 1 khách
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
New 
ĐẢNG ỦY XÃ NAM DONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CB TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi bộ Trường THCS Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Đảng ủy xã Nam Dong được thành lập theo quyết định số: ngày tháng năm 2007. với tổng số đảng viên khi thành lập là 03 đ/c đến nay chi bộ đã có 11 đảng viên trong đó nữ 05, dân tộc 0. Với 100% đảng viên đang công tác tại trường.
1. Thuận lợi: Chi bộ trường THCS Nguyễn Chí Thanh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của thường trục Đảng ủy xã Nam Dong, Đội ngũ đảng viên trẻ khỏe, nhiệt tình trong công tác.
2. Khó khăn: Chi bộ Trương THCS nguyễn Chí Thanh mới được thành lập, số lượng đảng viên còn ít, kinh nghiệm còn hạn chế.
Hàng năm đảng viên trong chi bộ nộp đảng phí đầy đủ với 1% thu nhập. Và đã trích nộp lên cấp trên 45,2% tổng thu đảng phí.
II/ KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA.
Từ khi thành lập đến nay các đảng viên trong chi bộ luôn an tâm công tác, kiên định với đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, tư tưởng vững vàng.
Công tác chuyên môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ham học hỏi và đi đầu trong các phong trào. Trong công tác giảng dạy luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.
Các đảng viên trong chi bộ tham gia sinh hoạt đảng đầy đủ.
Trong những năm vừa qua đảng viên trong chi bộ tham gia đóng đảng phí đầy đủ và đúng thời gian quy định không có đảng viên chậm trễ trong việc đóng đảng phí.
Việc trích nộp đảng phí lên cấp trên hàng quý kịp thời và đúng quy định.
Năm 2007 thu đảng phí là 201.000đ trích nộp lên đảng ủy 100.000 đồng.
Còn 101.000đồng chuyển qua năm 2008
Năm 2008 thu đảng phí được : 1.830.000đồng, trích nộp lên đảng ủy 810.000đồng.
Chi: Viếng mẹ đ/c Trần ngọc Thanh chết: 100.000đồng.
Thăm đ/c Nguyễn Thị Dịu Hiền sinh: 50.000đồng .
Mua hoa đại hội chi bộ và hoa dự đại hội chi bộ Trường tiểu học Lê Hồng Phong: 70.000đ
Mua sổ chi bộ: 50.000đồng:
Tổng chi: 270.000đồng ( hai trăm bảy mươi nghìn đồng)
Còn lại chuyển năm 2009: 750.000đồng +101.000đồng = 851.000đồng
Năm 2009
Quý I: thu được: 495.000đồng
Trích nộp lên đảng ủy: 241.500đồng
Còn giữ lại chi bộ: 253.500đồng:
Quý II: thu được: 780.000đồng
Trích nộp lên đảng ủy: 241.500đồng
Còn giữ lại chi bộ: 253.500đồng:
Quý III: thu được: 814.000đồng
Trích nộp lên đảng ủy: 241.500đồng
Còn giữ lại chi bộ: 253.500đồng:
TỔNG: 2.089.000đồng, trích nộp lên đảng ủy : 953.500đồng.
Giữ lại chi bộ: 1.135.500đồng + 851.000đồng = 1.986.500đồng
Tổng quỹ thu được từ năm 2007 đến nay là: 4.120.000 đồng
Tổng trích nộp lên đảng ủy là: 1.863.500đồng
Tổng quỹ giữ lại chi bộ là: 2.256.500đồng
(Hai triệu hai trăm măm mươi sáu nghìn năm trăm đồng)
Chi: 270.000đồng
Còn lại:1.986.500đồng ( một triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm đồng).
III/ NHẬN XÉT:
1. Ưu điểm:
Chi bộ Trường THCS Nguyễn Chí Thanh là một chi bộ mà lực lượng đảng viên đều là giáo viên nên hầu hết đều ý thức tốt việt đóng đảng phí là quền lợi và nghĩa vụ của mình.
2. Khuyết điểm:
Thu nhập chủ yếu của đảng viên trong chi bộ là nhận lương từ ngân sách nhà nước, vì vậy nhiều khi chậm lương nên không kịp đòng đảng phí đúng thời gian quy định được.
Một số đảng viên còn quên không nộp đảng phí kịp thời (do nghỉ sinh).
IV/ KIẾN NGHỊ:


Chữ ký của Cao Hung
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em.
Trả lời


Share This Page


Diễn Đàn Giáo Dục

Diễn đàn giáo dục Việt Nam được xây dựng và chính thức hoạt động từ ngày 20-01-2011 với tên miền chính thức là www.giaoducviet.net .

Diễn đàn là nơi giao lưu, trao đổi, học hỏi của học sinh, sinh viên và giáo viên trên mọi miền tổ quốc.

Links

styles