SKKN. Giáo dục dạo đức cho học sinh
Discussion in 'SKKN. Giáo dục dạo đức cho học sinh' started by Cao Hung, ,.
Những người đang xem chủ đề này: 1 khách
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
PHẦN THỨ NHẤT
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đạo đức là một thành phần cơ bản của nhân cách con người và gắn bó chặt chẽ với các mặt khác. Nói về đạo đức, nhân cách của con người Bác Hồ đã dạy “Đạo đức là cái gốc của cách mạng”, “Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Như vậy trong nhân cách của học sinh và giáo dục đạo đức cho học sinh giữ vị trí rất quan trọng. Mỗi lớp học, cấp học có nhiệm vụ giáo dục khác nhau, bởi giáo dục Tiểu học đặt nền móng cho hệ thống giáo dục phổ thông. Giáo dục Tiểu học góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, người lao động tương lai ở học sinh. Đối với Tiểu học có một vị trí giáo dục rất quan trọng.
Quá trình giáo dục ở Tiểu học không những phải giúp cho học sinh nắm vững được hệ thống những tri thức, kĩ năng, kĩ sảo, phát triển năng lực trí tuệ mà còn phải giúp các em hình thành được cơ sở ban đầu của thế giới quan khoa học, những phẩm chất nhân cách của con người. Quá trình giáo dục Tiểu học, về bản chất là quá trình chuyển hoá tự giác, tích cực, độc lập những yêu cầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, đã được qui định theo những hành vi, thói quen tương ứng ở học sinh, dưới tác động giáo dục của giáo viên, mà chủ yếu là giáo viên trực tiếp làm công tác chủ nhiệm. Nhưng thực trạng hiện nay, nhiều giáo viên xem nhẹ nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh. Đặc biệt trong sự phát triển vươn lên của xã hội, có những yếu tố, những biểu hiện tiêu cực tác động xấu đến đạo đức học sinh và ảnh hưởng đến quá trình giáo dục, xây dựng nhân cách cho học sinh.
Vậy làm thế nào để khắc phục những thực trạng hiện nay? Làm thế nào để chống những tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình giáo dục học sinh? Làm thế nào để quản lí chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh, để kết quả giáo dục học sinh đạt chất lượng cao, cả hai mặt học lưc và hạnh kiểm? Chỉ thị 06 - CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ? Đó là những vấn đề mà bản thân tôi là người quản lí chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường luôn luôn quan tâm và tìm cách giải quyết. Chính vì thế mà tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm quản lí giáo dục đạo đức học sinh ở trường Tiểu học” làm đề tài nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm.Với đề tài này tôi mong muốn tìm ra được những biện pháp tốt nhất góp phần nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học.
PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
I-Điều tra tình hình và điều kiện giáo dục học sinh:
Đầu năm học tiến hành điều tra để nắm tình hình học sinh, các điều kiện chủ quan và khách quan có ảnh hưởng đến quá trình giáo dục. Từ đó đưa ra những biện pháp thích hợp.
Đối với trường Tiểu học ở địa phương tôi, học sinh thuộc vùng nông thôn, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nên giáo dục gia đình còn rất nhiều bất cập. Phần lớn các gia đình ít quan tâm đến việc giáo dục con cái. Hầu như họ khoán trắng cho thầy cô giáo, nhà trường. Do đó, những hành vi và thói quen sơ đẳng nhất, lẽ ra các em đã được giáo dục ở gia đình và ở trường Mẫu giáo, thì các em lại chưa có. Các em đến trường rất rụt rè, nhút nhát, vốn sống, vốn kinh nghiệm của các em còn rất hạn chế. Mặt khác, đặc điểm tâm lí chung của lứa tuổi Tiểu học là khả năng thích ứng với các hoạt động giáo dục, được tổ chức một cách chặt chẽ còn hạn chế, năng lực nhận thức của các em còn thấp. Chủ yếu là các em hình thành bằng cách “ Bắt chước” đặc biệt đối với học sinh lớp một, lớp hai.
Từ thực trạng trên cho thấy, để giáo dục đạt hiệu quả, chúng ta phải tổ chức cho các em làm quen dần với các hoạt động giáo dục phong phú, đa dạng trong những tình huống phong phú và đa dạng trong lớp học, trong trường….Phát huy tính mạnh dạn lòng tự tin ở các em và dần dần giúp các em rèn luyện ý thức, năng lực hoạt động. Tạo cơ hội cho học sinh đều được giáo dục, rèn luyện về mọi mặt.
Ngay từ đầu năm học tổ chức họp phụ huynh (họp chung toàn trường và họp riêng theo từng lớp, do giáo viên chủ nhiệm lớp tiến hành), để giúp cho phụ huynh học sinh nắm vững những yêu cầu của giáo dục gia đình và phối hợp giữa giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường (Nhà trường - gia đình - xã hội ). Làm cho phụ huynh thấy được trách nhiệm của mình đối với việc giáo dục con cái và thống nhất phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, nhà trường về cách giáo dục con em mình.
Như vậy việc điều tra cơ bản tình hình học sinh, nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn, để định hướng các biện pháp quản lí giáo dục là việc làm cần thiết và phải tiến hành đầu tiên.
II. Hiệu trưởng thường xuyên giúp cho giáo viên nắm vững yêu cầu, nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức trong trường Tiểu học và làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
1/ Đầu năm học, căn cứ vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tôi xây dựng kế hoạch năm học nhà trường thật chi tiết, cụ thể. Thông qua cuộc họp của Hội đồng trường, tình hình địa phương, phổ biến đến từng giáo viên.
2/ Tổ chức cho giáo viên học tập, nắm vững vai trò, vị trí, tầm quan trọng của giáo dục đạo đức học sinh trong trường Tiểu học nói riêng và trong hệ thống giáo dục nói chung, từ đó để quán triệt giáo viên thực hiện tốt, đồng thời cả hai nhiệm vụ dạy học và giáo dục, tránh được tình trạng xem nhẹ nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh.
3/ Tổ chức cho giáo viên học tập, nắm vững mục tiêu, yêu cầu và phương pháp dạy học môn đạo đức theo định hướng đổi mới chương trình sách giáo khoa, cách đánh giá xếp loaị hạnh kiểm của học sinh hiện nay, để vận dụng vào thực tế dạy học và giáo dục đạo đức học sinh.
Quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học được thực hiện bằng hai cách thống nhất với nhau: Một là tổ chức các hoạt động giáo dục và hai là dạy học các môn học. Trong đó môn Đạo đức là môn học rất cần thiết, gắn bó với quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. Môn học Đạo đức ở tiểu học tạo tiền đề và cơ sở để cho học sinh học tiếp môn giáo dục công dân. Bỡi môn Đạo đức ở Tiểu học là dạy cho học sinh những chuẩn mực hành vi đạo đức cụ thể, hình thành cho học sinh những xúc cảm, tình cảm, đạo đức nhân cách của con người, định hướng và hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen đạo đức phù hợp. Chính vì thế, để giáo dục đạo đức học sinh đạt hiệu quả tốt, trước hết Hiệu trưởng phải có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, quản lí việc dạy học môn Đạo đức thật tốt, theo sự đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện nay. Tôi tiến hành như sau:
Buớc 1: Tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu về nội dung, chương trình sách giáo khoa Đạo đức mới. So sánh với chương trình sách giáo khoa cũ, để giúp giáo viên nắm được những nội dung đổi mới của chương trình sách giáo khoa Đạo đức hiện nay. Trên cơ sở đó định hướng cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với sự đổi mới về chương trình sách giáo khoa.
Theo chương trình môn Đạo đức hiện nay, không có sách giáo khoa Đạo đức như chương trình cũ mà thay bằng “ Vở bài tập đạo đức”. Mỗi bài bao gồm từ 4 đến 6 bài tập. Mỗi bài tập là một hoạt động học tập của học sinh, được xếp theo thứ tự:
Loại bài tập: Hoạt động để phát hiện nội dung bài học.
Loại bài tập: Hoạt động để củng cố khắc sâu kiến thức, hình thành thái độ tích cực và rèn luyện kĩ năng hành vi đạo đức.
Loại bài tập: Hoạt động để hướng dẫn học sinh thực hành bài Đạo đức trong thực tiễn .
Như vậy các bài tập trong vở Đạo đức theo chương trình mới rất phong phú, đa dạng, được biên soạn theo tinh thần đổi mới: Không bày sẵn các thông tin cho học sinh mà hướng dẫn các em thực hiện các hoạt động học tập, để thông qua đó các em tự phát hiện và chiếm lĩnh nội dung bài học.
Từ sự đổi mới của chương trình như trên, tôi kết hợp với phụ trách chuyên môn của nhà trường chỉ đạo, định hướng cho giáo viên dạy học Đạo đức theo tinh thần đổi mới phương pháp, khuyến khích việc sử dụng những tình huống, những bức tranh, những hình ảnh minh họa, những câu chuyện, với gợi mở để học sinh tự đưa ra các giải pháp, tự tìm ra giải pháp tốt nhất. Trước đây, dạy học môn Đạo đức chỉ tiến hành theo một cách là bắt đầu bằng kể chuyện - đàm thoại về truyện kể - rồi khái quát thành bài học Đạo đức. Còn hiện nay, dạy học Đạo đức theo chương trình mới có thể tiến hành theo nhiều cách: Có thể bắt đầu từ việc phân tích xử lí tình huống thông tin, hoặc bắt đầu từ quan sát tranh ảnh, hoặc có thể bắt đầu từ một trò chơi, một câu chuyện …Trong quá trình dạy học đạo đức, giáo viên phải phối hợp các hình thức dạy học và các phương pháp dạy học, bao gồm cả các phương pháp hiện đại và các phương pháp truyền thống, sao cho phù hợp với từng nội dung bài học và đối tượng học sinh, để phát huy các ưu điểm của từng phương pháp .
Bước 2: Tổ chức cho giáo viên xem băng hình :
Băng hình các giờ dạy môn Đạo đức theo chương trình mới, giúp giáo viên tham khảo để nắm vững hơn về mặt lí thuyết đã nghiên cứu. Qua xem băng hình, giúp giáo viên nắm vững các bước lên lớp, cách tổ chức và phối hợp các phương pháp trong giờ dạy học đạo đức. Qua đó giáo viên rút ra những ưu điểm có thể vận dụng vào thực tế dạy học và rút kinh nghiệm cho việc dạy học của mình.
Buớc 3: Chỉ đạo thực hiện, áp dụng các phương pháp dạy học Đạo đức theo chương trình mới:
Ở bước 1 và bước 2 chỉ mới bắt đầu nắm lí thuyết. Điều quan trọng là phải chỉ đạo giáo viên vận dụng vào thực tiễn dạy học Đạo đức, sao cho đạt hiệu quả giáo dục tốt nhất. Do đó bước 3 là bước quan trọng nhất .
Ngay từ đầu năm học tôi thành lập “Tổ chuyên môn”, trong đó Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn làm Tổ trưởng; Hiệu trưởng phụ trách chung và các Tổ trưởng làm thành viên. Tổ chức hội thao “Đổi mới phương pháp dạy học đạo đức theo chương trình mới”. Ở ba khối lớp (khối 1, khối 2, khối 3) mỗi khối thực hiện một tiết dạy Đạo đức. Giáo viên trực tiếp thao giảng sẽ tự soạn bài, tự thiết kế bài dạy. Sau đó Tổ chuyên môn duyệt, góp ý, xây dựng bài giảng cho giáo viên. Tổ chức cho giáo viên trong toàn trường dự giờ thao giảng chuyên đề, để cùng đánh giá rút kinh nghiệm chung.
Trong năm học tổ chức chuyên đề thường xuyên, dự giờ thăm lớp để đánh giá việc áp dụng các phương pháp vào thực tế giảng dạy và giáo dục. Qua dự giờ rút kinh nghiệm cho từng giáo viên. Có như vậy mới giúp cho giáo viên dạy học và giáo dục đạo đức theo chương trình mới đạt kết quả tốt, giúp giáo viên vận dụng phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình và điều kiện của lớp học.
Tóm lại: Môn Đạo đức là môn học chính để giáo dục đạo đức cho học sinh. Nó có vị trí quan trọng, có liên quan mật thiết đến sự vận động, phát triển của quá trình giáo dục và định hướng giáo dục cho các môn học khác.Vì vậy Hiệu trưởng phải chỉ đạo tốt việc dạy học Đạo đức theo chương trình đổi mới hiện nay.
I.Hiệu trưởng quản lí, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường:
Trong trường Tiểu học, ngoài việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức, còn có rất nhiều các hoạt động giáo dục khác được tổ chức dưới các hình thức đa dạng như: Theo chủ đề, tham quan, liên hoan, văn nghệ,… Nhưng có ba hình thức cơ bản: tiết hoạt động tập thể cuối tuần, chào cờ đầu tuần và hoạt động tập thể theo từng chủ điểm.
1/ Tổ chức hoạt động theo chủ đề, chủ điểm:
Nội dung các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm là rất đa dạng và phong phú. Căn cứ vào các ngày lễ kỉ niệm trong năm học, để xây dựng các hoạt động giáo dục.
Trong một năm học, tôi tiến hành tổ chức theo năm chủ điểm lớn đó là: Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và Ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (19/5). Thông qua mỗi chủ điểm, để tuyên truyền cho học sinh về xuất xứ ý nghĩa của từng ngày lễ kỉ niệm; về công lao, tình cảm, chiến công, truyền thống, tấm guơng tiêu biểu của họ… Qua đó giáo dục học sinh học tập, rèn luyện đạo đức để đền đáp công ơn, tình cảm đối với thầy cô giáo, anh bộ đội, Bác Hồ…
Mỗi chủ điểm tổ chức gắn liền với một đợt thi đua, phát động nhiều phong trào thi đua và tổ chức nhiều các hoạt động khác nhau.
Ví dụ: Phong trào thi đua đợt hai gắn liền với chủ điểm 22/12 gồm các hoạt động cụ thể như sau:
-Phong trào “ Điểm 10 lên biên giới” thi đua “Dạy tốt – học tốt” lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) (phát động toàn trường).
-Thi tìm hiểu về lịch sử ngày 22/12 và truyền thống vẻ vang của QĐNDVN (dành riêng cho khối 4 và khối 5).
-Thi văn nghệ “ Hát mãi về anh” (phát động trong toàn trường).
-Nói chuyện truyền thống: Mời đơn vị kết nghĩa (Bộ đội) về nói chuyện trong ngày kỉ niệm 22/12 (tổ chức trong toàn trường).
Bước 1: Lập kế hoạch:
Ban giám hiệu phối hợp với Tổng phụ trách Đội, Đoàn thanh niên, Công đoàn và các Bộ phận trong nhà trường thực hiện tốt các bước:
Chuẩn bị các nội dung hoạt động theo phạm vi trường và từng khối lớp: Dự kiến người thực hiện các công việc cụ thể; dự kiến thời gian thực hiện; thời gian cho từng hoạt động; địa điểm ; cơ sở vật chất,…
Bước 2: Xin ý kiến chỉ đạo của Chi bộ.
Bước 3: Tổ chức thực hiện:
Phổ biến kế hoạch tổ chức các hoạt động theo chủ điểm trước toàn thể giáo viên và học sinh trong toàn trường, theo kế hoạch mà nhà trường đã xác định, phát động và được sự cho phép của Chị bộ. Hiệu trưởng chỉ đạo sát sao, cho những người có trách nhiệm và các khối lớp thực hiện công việc của mình. Đối với các hoạt động ở phạm vi trường, tôi tổ chức một cách trang trọng trong không khí của ngày lễ.
Bước 4: Tổng kết rút kinh nghiệm:
Khi mọi việc đã được hoàn thành, Hiệu trưởng tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm; nhằm mục đích tuyên dương khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc và rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc tổ chức chủ điểm tiếp theo.
Như vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo chủ điểm, tiến hành theo một qui trình chặt chẽ, là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công, đạt chất lượng và hiệu quả giáo dục tốt.
2/ Quản lí chỉ đạo giáo dục thông qua tiết chào cờ đầu tuần :
Tiết chào cờ đầu tuần có vị trí xác định trong thời khoá biểu hàng tuần. Đây là hoạt động mang tính chính trị có tác dụng giáo dục cao. Chào cờ đầu tuần là việc bắt buộc đối với học sinh, với tư cách là một công dân nhỏ tuổi. Qua đó, học sinh lần đầu thể hiện lòng yêu đất nước, yêu quê hương - nghiêm trang chào Quốc kỳ, hát Quốc ca.
Tiết chào cờ là hình thức tập hợp học sinh toàn trường. Đây thực sự là một sự giao tiếp đúng đắn, sôi nổi của học sinh, là hình thức thể hiện sự ganh đua lành mạnh giữa các em, là dịp để học sinh thực hiện công tác tự quản. Qua đó nhà trường còn thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, cập nhật như: giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, an ninh học đường, phòng chống cháy nổ…
Chính vì những tác dụng giáo dục to lớn của tiết chào cờ đầu tuần, mà tôi chỉ đạo thực hiện tổ chức tiết chào cờ đầu tuần thật tốt, nghiêm trang theo qui trình gồm các bước:
Bước chuẩn bị: Chuẩn bị nội dung, chỉ đạo người thực hiện các công việc cụ thể.
Bước tiến hành chào cờ: Chào cờ nghiêm trang, các nội dung lần lượt được trình bày theo dự kiến và thời gian. Lượng thông tin cung cấp cho học sinh phải vừa sức, cụ thể và phong phú …Việc trình bày phải rõ ràng mạch lạc, chính xác.
Bước nhận xét tiết chào cờ: Sau mỗi tiết chào cờ, hiệu trưởng nhận xét rút kinh nghiệm, để tiết chào cờ sau chuẩn bị tốt hơn.
Như vậy căn cứ vào quy trình trên, tôi cụ thể hoá từng tiết chào cờ phù hợp với điều kiện cụ thể của trường mình và phát huy tốt những tác dụng giáo dục của tiết chào cờ đầu tuần.
3/ Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt tiết “Hoạt động tập thể” cuối tuần:
Ở trường tiểu học, mỗi tuần có một tiết hoạt động tập thể dành cho sinh hoạt lớp, Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là tiết học có tác dụng rất tốt. Qua các tiết hoạt động tập thể, có thể tiến hành tổ chức cho học sinh các hoạt động khác nhau: vui chơi, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng kế hoạch hoạt động chủ điểm…Nhờ đó, học sinh ngày càng được củng cố và phát triển, công tác tự quản trở nên vững mạnh, đạt kết quả cao.
Tuy nhiên thực trạng cho thấy giáo viên thường xem nhẹ tiết học này, “ngại” tổ chức, chủ yếu tham gia “lấy lệ” cho xong. Từ thực trạng này, tôi đã quản lí chặt chẽ việc tổ chức dạy học tiết hoạt động tập thể ở từng lớp hoặc từng lớp khối.
1/. Kiểm tra việc soạn bài của giáo viên, xem kĩ nội dung của các tiết hoạt động tập thể: Giáo viên tổ chức làm những việc gì? Cách soạn bài của giáo viên như thế nào để chấn chỉnh, bổ sung kịp thời.
2/. Thường xuyên dự giờ thăm lớp, tham gia các hoạt động như: hoạt động Đội với các Sao nhi và các Chi đội để nắm bắt tình hình tổ chức các tiết hoạt động tập thể của giáo viên.
3/.Tổ chức thao giảng tiết hoạt động tập thể “ Sinh hoạt theo chủ đề” theo Tổ, để đánh giá rút kinh nghiệm cho từng Tổ.
Qua đó rút kinh nghiệm cụ thể từng giáo viên, phát huy hết những ưu điểm của giáo dục, thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng. Như vậy, chúng ta cần tổ chức các loại hình hoạt động khác nhau cho cac em, giúp các em thông qua hoạt động để thường xuyên rèn luyện hành vi đạo đức. Do đó chúng ta cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường và quản lí chỉ đạo giáo viên thực hiện thật tốt. Ba hình thức cơ bản đã nêu trên, có thể tổ chức độc lập hoặc phối hợp với nhau. Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục là hình thức biểu hiện bề ngoài của các hoạt động được tổ chức gắn bó với nhau và tạo nên một thể thống nhất.
IV.Hiệu trưởng quản lí , chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đạo đức học sinh:
Đánh giá tình hình đạo đức học sinh là một việc hết sức khó khăn. Đó là những khó khăn do khách quan và chủ quan. Người hiệu trưởng dù sâu sát học sinh đến mấy cũng không thể hiểu hết được tâm tư, tình cảm, đạo đức của tất cả học sinh. Do đó Hiệu trưởng phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trường mà trực tiếp là giáo viên chủ nhiệm lớp. Chỉ đạo cho giáo viên thực hiện tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá kết qủa hoc tập môn Đạo đức nói riêng và đánh giá kết quả giáo dục hạnh kiểm cho học sinh nói chung.
Để đánh giá đúng chất lượng, trước hết tổ chức cho giáo viên học tập, nắm vững các yêu cầu cơ bản về đánh giá, xếp loại đạo đức học sinh theo chương trình mới.
*Đánh giá kết qủa học tập, giáo dục đạo đức cho học sinh phải dựa trên tất cả các mặt: Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi ứng xử của các em ở gia đình, nhà trường và xã hội.
*Đánh giá hành vi đạo đức của học sinh phải dựa trên bốn tiêu chí:
a/. Nội dung các chuẩn mực đạo đức được thể hiện trong các hành vi có phù hợp hay không? Phù hợp ở mức độ nào?
b/.Tính phổ biến của sự thể hiện hành vi (Có thực hiện ở mọi lức mọi nơi hay không? ).
c/. Tính bền vững của sự thể hiện hành vi đạo đức (hành vi đạo đức có được duy trì bễn vững theo thời gian không, hay chỉ thực hiện trong khoảng thời gian nào đó ? ).
d/.Động cơ của hành vi đạo đức (Hành vi đạo đức được thực hiện với động cơ đúng hay sai? Có ý nghĩa đối với xã hội và cá nhân ra sao?).
-Việc đánh giá kết quả của giáo dục Đạo đức của học sinh được tiến hành 4 lần trong năm học ( Giữa kì 1, cuối học kì 1, giữa kì 2 và cuối năm học).
-Giáo viên đánh giá bằng nhận xét, dựa trên kết qủa tự đánh giá của học sinh và kết hợp với đánh giá của tập thể học sinh, của cha mẹ học sinh, của Tổng phụ trách Đội, phụ trách Sao nhi.
Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng chỉ đạo chuyên môn nhà trường, thường xuyên kiểm tra, việc thực hiện của giáo viên chủ nhiệm lớp. Nếu có điều gì vướng mắt, Hiệu trưởng kịp thời điều chỉnh, bổ sung.
PHẦN THỨ BA
KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
A/ KẾT QUẢ :
Qua quá trình nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, tôi đã áp dụng các biện pháp nêu trong đề tài, vào thực tế công tác quản lí giáo dục đạo đức ở trường Tiểu học. Nhờ đó mà kết quả giáo dục đạo đức học sinh nói riêng, kết quả giáo dục của nhà trường nói chung đã được nâng lên rõ rệt.
Với sự chỉ đạo tốt, 100% giáo viên trong nhà trường đã nắm vững yêu cầu, nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức trong trường Tiểu học và làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, không còn tình trạng giáo viên xem nhẹ nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh như trước đây.
Việc tổ chức các chuyên đề cho giáo viên nắm vững mục tiêu, yêu cầu và phương pháp dạy học môn Đạo đức, theo định hướng đổi mới hiện nay, đã nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh lên một bước đáng kể. Chất lượng giáo dục đạo đức học sinh của nhà trường năm sau luôn cao hơn năm trước. Không còn tình trạng học sinh lêu lỏng, bỏ học giữa chừng. Cuối năm học 100 % học sinh thực hiện đầy đủ theo yêu cầu chất lượng giáo dục tốt trở lên, không có học sinh yếu kém. Học sinh tốt nghiệp tiểu học của nhà trường sau khi ra trường các em đã có nhưng kỉ năng sống cơ bản như: Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nhận thức, kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng giải quyết mọi vấn đề…
Việc quản lí chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường, đã tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện hành vi đạo đức, thông qua các hoạt động phong phú và đa dạng. Các nội dung giáo dục cập nhật như “ Giáo dục vệ sinh răng miệng”, giáo dục “an toàn giao thông”, ”an ninh học đường” ….đạt kết quả tốt: 100% học sinh tham gia tốt các phong trào thi đua giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường, 100% học sinh có ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông và an ninh học đường,…
Sự phối hợp chặt chẽ với Tổ chuyên môn, tổng phụ trách Đội, với giáo viên chủ nhiệm lớp, với gia đình học sinh đã giúp cho Hiệu trưởng đánh giá đúng và nắm vững tình hình tư tưởng, đạo đức của học sinh. Tránh được sự diễn biến đột ngột về tình hình đạo đức của học sinh, tránh được tình trạng học sinh cá biệt vi phạm đạo đức.
Nhìn chung kết quả giáo dục đạo đức học sinh của nhà trường, trong những năm gần đây đạt kết quả tốt.
B/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Quá trình giáo dục Tiểu học và quá trình dạy học ở Tiểu học, thống nhất với nhau và hỗ trợ cho nhau. “Dạy chữ” luôn đi đôi với “ Dạy người”. Nghĩa là quá trình giáo dục đạo đức học sinh luôn phải tiến hành song song với quá trình dạy học. Chúng ta không được xem nhẹ nhiệm vụ nào, phải thực hiện tốt, đồng thời cả hai nhiệm vụ dạy học và giáo dục để đảm bảo thực hiện được mục tiêu và các nhiệm vụ giáo dục chung ở trường Tiểu học. Qua thực tế công tác, quản lí giáo dục đạo đức tôi rút ra một số kinh nghiệm:
1/ Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lí, giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học, trước hết ta phải kịp thơi, thường xuyên làm cho giáo viên, cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nắm vững những yêu cầu nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh. Quán triệt giáo viên tránh tư tưởng xem nhẹ nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh, tránh tình trạng thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua loa, mang tính hình thức, không có hiệu quả.
2/ Phải tổ chức, chỉ đạo cho giáo viên giảng dạy thật tốt môn Đạo đức. Bỡi môn học Đạo đức là môn học quan trọng để giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh. Thông qua môn Đạo đức để hình thành cho các em kiến thức về chuẩn mực đạo đức đã học. Để thực hiện tốt việc này Hiệu trưởng phải quản lí chỉ đạo chặt chẽ chuyên môn và các Tổ chuyên môn trong nhà trường, thông qua Tổ trưởng các Tổ để giúp từng giáo viên thực hiện tốt các yêu cầu giảng dạy, giáo dục đạo đức cho học sinh.
3/ Giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học, chủ yếu thông qua hai con đường: con đường dạy học và con đường tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Do đó chúng ta cần tổ chức các hoạt động trong nhà trường, đặc biệt là các hoạt động phong trào, các hoạt động thi đua, các hoạt động thực tiễn,…Thông qua các hoạt động đó để giáo dục đạo đức cho học sinh. Hoạt động càng phong phú, đa dạng, thì quá trình giáo dục học sinh càng có hiệu quả tốt. Không tồn tại một hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nào được coi là vạn năng, có thể thay thế cho các hình thức còn lại. Vì vậy ở Tiểu học chúng ta cần phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động để bổ sung cho nhau, phát huy ưu thế của từng hình thức tổ chức.
4/ Hiệu trưởng, người quản lí gíáo dục phải nắm vững tình hình học sinh, điều kiện giáo dục của nhà trường… để xây dựng kế hoạch giáo dục và đề ra các biện pháp thực hiện một cách thiết thực nhất. Cần phối hợp tốt giữa giáo dục nhà trường- gia đình - xã hội.
5/ Mỗi thầy cô giáo không chỉ dạy học, giáo dục học sinh bằng những hiểu biết của mình mà còn phải giáo dục học sinh bằng cả cuộc đời của mình. Vì thế Hiệu trưởng phải phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn nhà trường để xây dựng một môi trường sư phạm tốt nhất, xây dựng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thành những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Hiệu trưởng cũng cần chăm lo đến quang cảnh, môi trường xung quanh của nhà trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo ra môi trường thuận lợi, ảnh hưởng tích cực đến giáo dục tình cảm đạo đức của học sinh.
6/ Hoạt động nào cũng cần được quản lí, chỉ đạo thường xuyên và đánh giá chính xác, kịp thời. Do đó, quá trình giáo dục học sinh cũng cần thường xuyên theo dõi diễn biến, đánh giá tình hình và kết quả giáo dục. Đối tượng để đánh giá ở đây là cả tập thể (trường, lớp) và từng cá nhân học sinh, vì thế phải đánh giá cả phong trào lẫn tư tưởng, tình cảm, hành vi và thói quen của học sinh. Đánh giá kết quả giáo dục phải thông qua quan sát, theo dõi của cá nhân, Hiệu trưởng kết hợp với các ý kiến của giáo viên chủ nhiệm lớp, ý kiến của các Tổ trong nhà trường và ý kiến của cha mẹ học sinh. Việc tổ chức, theo dõi cần được tiến hành thường xuyên, liên tục nhưng việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh, thì phải theo định kì theo qui chế đã qui định. Trong sổ theo dõi tình hình nhà trường của Hiệu trưởng phải có phần theo dõi công tác giáo dục đạo đức học sinh.
C/ KẾT LUẬN :
Quản lí giáo dục đạo đức học sinh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì giáo dục đạo đức học sinh ở trường Tiểu học, nó có ý nghĩa then chốt trong quá trình hình thành nhân cách cho học sinh trong xã hội, nhiệm vụ giáo dục đạo đức phải được quan tâm đầu tư nhiều công sức, với tất cả những phương pháp giáo dục tốt nhất. Đối với trường Tiểu học là bậc học nền tảng, công tác giáo dục đạo đức là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Nó đòi hỏi người Hiệu trưởng phải thực sự quan tâm, trực tiếp quản lí, chỉ đạo, phải có kế hoạch cụ thể và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, để thực hiện đầy đủ những biện pháp, để đảm bảo hiệu quả giáo dục đào tạo cao, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục chung, đào tạo những con người mới xã hôi chủ nghĩa có đức, có tài phù hợp với tình hình xã hội hiện nay.
Tân An, ngày 27 tháng 02 năm 2010
Người viết

Nguyễn Văn Hồng

Chữ ký của Cao Hung
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em.
Trả lời
#2
thực tế lần đầu tiên vào trang giáo dục, chưa có điều kiện tìm hiểu các thông tin, không có ý quảng cáo hay rao vặt. Tôi đang muốn tìm một sáng kiến kinh nghiệm hay thôi, để học hỏi, xin cảm ơn!
Trả lời
#3
Diễn đàn có cả 1 kho SKKN cho thầy cô tham khảo đó. Chúc bạn tìm được nhưng gì bạn cần Sm9leaf4
Trả lời
#4
bai skkn cua ban cung hay
bài skkn của bạn cũng hay hay
Trả lời


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Photo [SKKN] SKKN sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Sinh học Cao Hung 0 3,253 06-09-2013, 01:15 PM
Bài mới nhất: Cao Hung
Music SKKN Kết hợp dạy học SD CNTT với một số phương pháp trong dạy Sinh 10 - 2012 Cao Hung 0 1,306 09-06-2012, 09:27 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon23 SKKN-Một vài kĩ năng giúp học sinh học tốt hơn phân môn vẽ theo mẫu lớp 6 Cao Hung 0 2,635 29-05-2012, 02:40 PM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon8 SKKN Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 4 tuổi Cao Hung 0 2,403 27-05-2012, 05:42 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
Hot [SKKN] SKKN: MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP MỘT HỌC TỐT MÔN HỌC VẦN Cao Hung 0 2,412 20-05-2012, 09:53 PM
Bài mới nhất: Cao Hung
Rainbow [SKKN] SKKN: Kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong tiết dạy sinh h Cao Hung 0 7,504 18-05-2012, 01:46 PM
Bài mới nhất: Cao Hung
  SKKN HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG phần điện học môn vật lý 9 Cao Hung 0 2,788 05-05-2012, 05:49 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
  [SKKN] Hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng công thức nghiệm (SKKN Toán 9) Cao Hung 0 1,072 05-05-2012, 05:35 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon22 SKKN Rèn kĩ năng sống và tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo của Học sinh thông qua h Cao Hung 0 1,300 01-11-2011, 02:51 PM
Bài mới nhất: Cao Hung
  SKKN Hướng dẫn học sinh nắm vững các công thức hóa học Cao Hung 4 2,660 25-09-2011, 05:34 PM
Bài mới nhất: Cao Hung

Share This Page


Diễn Đàn Giáo Dục

Diễn đàn giáo dục Việt Nam được xây dựng và chính thức hoạt động từ ngày 20-01-2011 với tên miền chính thức là www.giaoducviet.net .

Diễn đàn là nơi giao lưu, trao đổi, học hỏi của học sinh, sinh viên và giáo viên trên mọi miền tổ quốc.

Links

styles