SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫũ giao 5- 6 tuổi thông qua hoạt động khám
Những người đang xem chủ đề này: 1 khách
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Phần I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Hồ Chí Minh đã nói:
" Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên"
Đúng vậy, một con người khi mới sinh ra không phải đã có sẵn nhân cách,không phải đã là một con người phát triển toàn diện.
Một đứa trẻ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành, để trở thành một con người thực thụ,có ích cho xã hội,nó phải trải qua một tiến trình phát triển lâu dài. Trong tiến trình phát triển lâu dài đó có sự đóng góp không nhỏ của nền giáo dục. Giáo dục đào tạo là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của toàn Đảng ,toàn dân và toàn xã hội. Nó góp phần tạo nên nhân cách của con người, đặc biệt là giáo dục Mầm non, khi sinh ra đứa trẻ mới chỉ là một thực thể bé nhỏ nhưng muốn đứa trẻ đó phát triển thành người thì không thể thiếu sự giao tiếp,sự tác động trực tiếp của người lớn. Mà như chúng ta đã biết phương tiện của giao tiếp chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ có vai trò vô cùng quan trọng,nó là phương tiện để con người nhận thức thế giới xung quanh,ngôn ngữ còn là phương tiện phát triển tình cảm xã hội, đạo đức,thẩm mĩ cho trẻ. Quan trọng hơn cả ngôn ngữ còn là công cụ giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng và trở thành một thành viên của cộng đồng, ngôn ngữ là phương tiện quan trọng nhất để trẻ lĩnh hội nền văn hoá dân tộc, để trẻ giao lưu với những người xung quanh, để tư duy,tiếp thu khoa học và bồi bổ tâm hồn, hình thành , phát triển nhân cách cho trẻ, đặc biệt với trẻ mầm non, đây là giai đoạn ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh mẽ.
Nhận thức được vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển của trẻ ,là một giáo viên trực tiếp đứng lớp, hàng ngày được giao tiếp thường xuyên với trẻ,tôi nhận thấy rắng sự phát triển ngôn ngữ của trẻ thông qua rất nhiều hoạt động, đặc biệt là hoạt động khám phá môi trường xung quanh. Chính vì vậy mà tôi đã mạnh chọn đề tài này nhằm tìm ra một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh.
2. Mục đích nghiên cứu
Ở trẻ em ngôn ngữ được phát triển qua rất nhiều các hoạt động tìm tòi , khám phá về các sự vật hiện tượng và các môn học khác nhau. Nhưng qua thực tế tôi thấy hoạt động khám phá môi trường xung quanh là một môn học giúp cho ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt nhất. Vì vậy trong khuôn khổ đề tài này tôi đi sâu vào một số biện pháp tốt nhất để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh.
3. Phạm vi nghiên cứu
Với đề tài này, tôi đi sâu nghiên cứu một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh tại lớp mẫu giáo A2 Trường Mầm non Cổ Lũng, năm học 2009-2010.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Trong khuôn khổ đề tài này, tôi đi sâu nghiên cứu nhằm giải quyết một số nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở lứa tuổi 5-6 tuổi, thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh.
- Tìm các biện pháp tốt nhất để kích thích sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các tiết học khám phá môi trường xung quanh.
- Làm thực nghiệm trên hai nhóm trẻ lớp mẫu giáo A2, trường mầm non Cổ Lũng.
- So sánh kết quả giữa hai nhóm đối trứng và thực nghiệm.
- Đưa ra những kinh nghiệm và đề xuất mới
5. Phương pháp nghiên cứu
- Đọc và nghiên cứu tài liệu có liên quan đến như : Sách tâm lý học, giáo dục học, tạp trí giáo dục mầm non, sách làm quen môi trường xung quanh,....
- Làm thực nghiệm ở hai nhóm trẻ đối chứng và thực nghiệm bằng cách tổ chức một số tiết học khám phá môi trường xung quanh.
- Lập bảng đánh giá kết quả thu được ở hai nhóm để so sánh và rút ra các kinh
nghiệm sư phạm để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
- Một số phương pháp khác: Quan sát đàm thoại, phương pháp trực quan, trải nghiệm.....
6. Đóng góp mới của đề tài:
- Để tìm ra một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh tôi đi sâu nghiên cứu,tìm hiểu về các hình thức tổ chức, lựa chọn các đồ dùng dạy học,đưa các công nghệ thông tin mới vào trong tiết học.
7. Kế hoạch nghiên cứu:
a.Giai đọan 1: Giai đọan chuẩn bị nghiên cứu.( tháng 10 + 11)
- Đăng kí tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm.
- Lập đề cương đề tài.
- Lập kế hoạch nghiên cứu nộp về hội đồng thi đua nhà trường
b.Giai đoạn 2: Giai đoạn triển khai nghiên cứu tháng 11/2009 đến tháng 1/2010
- Sưu tầm tài liệu để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.
- Sử lý số liệu
- Nghiên cứu thực trạng.
- Làm thực nghiệm .
c. Giai đoạn 3: Giai đoạn viết công trình nghiên cứu từ tháng 2 đến tháng 4/2010.
- Viết nháp.
- Sửa bản thảo sau khi tiếp thu ý kiến của hội đồng khoa học nhà trường .
- Viết sạch đề tài.
- Bảo vệ đề tài trước hội đồng nhà trường.
- Tiếp tục hoàn chỉnh văn bản sau khi tiếp thu ý kiến của hội đồng nhà trường.
- Nộp đề tài về hội đồng nhà trường.
Phần II: NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận của đề tài:
1. Ý nghĩa của ngôn ngữ đối với sự phát triển tâm lý của trẻ.
Ngôn ngữ là một hệ thống các ký hiệu âm thanh từ ngữ được sắp xếp theo một quy tắc nhất định của một dân tộc hay của một cộng đồng người được nảy sinh và phát triển cùng với sự phát triển của cộng đồng dân tộc đó.
V.I. Lênin nói " ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất của con người".
Ngôn ngữ xuất phát từ vốn từ nhất định, trẻ có một khối lượng vốn từ phong phú sẽ giúp cho ngôn ngữ của trẻ dần dần hoàn thiện hơn,giao tiếp với mọi người xung quanh sẽ mạnh dạn hơn.Ngôn ngữ có quan hệ mật thiết với nhu cầu,bởi vì trẻ có nhu cầu ham hiểu biết ,tìm tòi khám phá thế giới xung quanh qua hành động và lời nói của người lớn với trẻ. Nhờ có nhu cầu ham hiểu biết mà ngôn ngữ của trẻ được bộc lộ...
Trong tâm lý học ,vốn từ có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của con người và nó là nguồn động lực mạnh mẽ kích thich con người hoạt động ham hiểu biết tìm tòi, khám phá chân lý. Vốn từ được nảy sinh và biểu hiện trong các hoạt
động, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy con người hành động.
Là con người ai cũng muốn có một kho tàng vốn từ thật phong phú để đưoc giao tiếp,tiếp xúc với những người xung quanh ,để từ đó tạo ra những mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống hàng ngày và đó cũng là để con người lĩnh hội , tiếp thu tri thức kinh nghiệm lịch sử xã hội của nhân loại. Nếu không có vốn từ thì trẻ em không có được mối quan hệ giữa con người với con người.
Nhờ có ngôn ngữ mà con người không chỉ nhận thức được thế giới xung quanh mà còn cải tạo để biến đổi hiện thực, nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân. Ngôn ngữ bao giờ cũng đi kèm với hành động, con người đã nói và quyết định là phải làm , ngày nay các nhà giáo duc, các nhà tâm lý học đã coi vốn từ của con người không chỉ nằm trong phạm vi biểu hiện của khả năng hoạt động, con người có tính toán và khắc phục khó khăn để đạt được kết quả, thế giới tâm lý của con người rất đa dạng và phức tạp, ở đâu có con người là ở đó có hiện tượng tâm lý, đòi hỏi con người phải sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm xã hội và vốn sống của nhau.....
Ngôn ngữ làm tăng hiệu quả giao tiếp và nhận thức vào đối tượng khiến cho quá trình đó nhạy bén và sâu sắc hơn. Vốn từ làm nảy sinh khát vọng của sáng tạo và hành động của con người.
2. Vai trò của ngôn ngữ đối với nhận thức của trẻ:
Ngôn ngữ là phương tiện để nhận thức thế giới xung quanh, trẻ em luôn có nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh mà trẻ em đến được với thế giới xung quanh là nhờ người lớn, thông qua lời nói của người lớn trẻ em được làm quen với các sự vật , hiện tượng và hiểu được đặc điểm, tính chất và cấu tạo, công dụng của chúng.
Trẻ được học từ tương ứng khi trẻ trực tiếp tiếp xúc với sự vật , hiện tượng kết hợp với lời nói của người lớn, qua đó trẻ nắm được khái niệm và bản chất của sự vật , hiện tượng trong thế giới xung quanh. Từ và hình ảnh trực quan đi vào nhận thức của trẻ cùng một lúc.
Trẻ em tiếp thu kiến thức từ môi trường xung quanh thông qua phân tích, so sánh và tổng hợp, trên cơ sở đó trẻ khái quát về sự vật và hiện tượng. Trong quá trình tìm hiểu sự vật đó trẻ được gọi tên, các chi tiết, đặc điểm, tính chất của sự vật hiện tượng.
Đối với trẻ lớn trẻ không chỉ nhận biết các sự vật hiện tượng xung quanh gần gũi với trẻ mà còn tìm hiểu các sự vật , hiện tượng không xuất hiện trực tiếp trước mặt trẻ, những việc xảy ra trong quá khứ và tương lai. Để đáp ứng nhu cầu tâm lý đó thì cần có sự kết hợp với tranh ảnh. Như vậy , ngôn ngữ không những có kiến thức cho trẻ mà còn mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh rộng lớn hơn.
Ngôn ngữ là phương tiện biểu hiện nhận thức khi trẻ đã nhận thức được thế giới khách quan, trẻ tiến hành các hoạt động với nó và trẻ đx dùng ngôn ngữ để kể lại, miêu tả sự vật hiện tượng để trình bày hiểu biết của mình. Thông qua ngôn ngữ trẻ nhận thức thế giới xung quanh chính xác và ngôn ngữ giúp trẻ sáng tạo tích cực trong hoạt động nhận thức.
3. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ:
Trong suốt lứa tuổi mẫu giáo, ngôn ngữ được phát triển mạnh mẽ, ngữ âm được hoàn thiện dần, vốn từ được mở rộng.
Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ được diễn ra trong mối quan hệ phức tạp hoá hoạt động của trẻ và sự biến đổi các quan hệ với những người xung quanh, đặc biệt là trong giao tiếp.
Trẻ mẫu giáo có nhiều khả năng thu nhập tri thức phong phú, đa dạng, trẻ có tính tự chủ cao hơn tuổi ấu thơ. Người lơn đề ra cho trẻ những yêu cầu mới, dạy trẻ làm những nhiệm vụ nhất định, tổ chức cho trẻ nhiều hoạt động hơn, cho trẻ tham gia vào các hoạt động lao động đơn giản và các hình thức học tập phát triển tư duy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Lứa tuổi mẫu giáo là giai đoạn bộc lộ tính nhạy cảm cao nhất đối với các hiện tượng ngôn ngữ, điều đó khiến cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ đạt ở tốc độ nhanh nhất, đến tuổi mẫu giáo hầu hét trẻ em đều biết sử dụng tiếng mẹ đẻ thành
thạo trong các hoạt động giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày.
* Sự hoàn thiện tiếng mẹ đẻ ở trẻ mẫu giáo theo các hướng sau:
- Nắm vững ngữ âm, ngữ điệu khi sử dụng tiếng mẹ đẻ: ở tuổi mẫu giáo do việc tiếp xúc bằng ngôn ngữ được mở rộng, tai, âm vị được rèn luyện thường xuyên để tiếp nhận các ngữ âm khi nghe người lớn nói, mặt khác cơ quan phát âm được trưởng thành đến mức trẻ có thể phát ra những âm tương đối chuẩn, kể cả ngữ âm khó của tiếng mẹ đẻ.
- Phát triển vốn từ và cơ sở ngữ pháp: Vốn từ của trẻ mẫu giáo tích luỹ được khá phong phú cả về danh từ, động từ, tính từ, đại từ....Trẻ nắm được những từ trong tiếng mẹ đẻ đủ để diễn đạt các mặt trong đời sống hàng ngày, tất nhiên việc tăng nhanh các thành phần ngôn ngữ sẽ không có ý nghĩa to lớn nếu như trẻ không đồng thời nắm được các kĩ năng , kết hợp các từ trong câu theo quy tắc ngữ pháp.
- Sự lĩnh hội ngôn ngữ còn được quyết định bởi tính tích cực của bản thân trẻ em đối với ngôn ngữ, những trẻ em năng giao tiếp, năng tìm hiểu các hiện tượng ngôn ngữ thì trẻ không những hiểu được từ ngữ mà còn diễn đạt các từ ngữ một cách mạch lạc.
4. Đặc điểm của môn khám phá môi trường xung quanh và ý nghĩa của nó với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.
a) ý nghĩa của môn khám phá MTXQ với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ:
- Cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh là một hoạt động quan trọng trong việc giáo dục trẻ ở tuổi mầm non, nó có tác dụng góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ em.
- Góp phần hình thành những biểu tượng đúng đắn về các sự vật và hiện tượng gần gũi xung quanh, cung cấp cho trẻ những tri thức đơn giản có hệ thống về thế giới xung quanh, giúp trẻ hiểu biết sơ đẳng về đặc điểm tính chất, giá trị sử dụng, mối liên hệ và sự phát triển của sự vật hiện tượng xung quanh.
- Góp phần phát triển và hoàn thiện các giác quan, các quấ trình tâm lý, cảm giác, tri giác, tư duy, ngôn ngữ, ghi nhớ, chú ý và tưởng tượng của trẻ.
Trong quá trình hoạt động làm quen với môi trường xung quanh , trẻ được sử dụng các giác quan một cách tích cực và có hiệu quả ( Nghe, nói, nhìn, sờ nắn, nếm, ngửi,....) và được tiến hành các thao tác trí tuệ (Quan sát, so sánh...) Do đó các giác quan của trẻ được phát triển, khả năng cảm nhận của trẻ nhanh nhạy, chính xác, tư duy phát triển sẽ giúp trẻ dễ dàng biểu đạt những suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ cho mọi người hiểu trong khi giao tiếp, vui chơi và học tập, lao động, những biểu tượng mà trẻ thu được rất chính xác cụ thể, sinh động và hấp dẫn hơn do đó trẻ ghi nhớ và nhớ lâu hơn.
- Góp phần phát triển ở trẻ tình cảm thẩm mỹ: Trẻ được giáo dục đúng đắn trong môi trường tự nhiên và xã hội là điều kiện hình thành và phát triển ở trẻ tam hồn trong sáng, hồn nhiên, lòng nhân ái, tình cảm yêu thương với người thân, kính trọng cô giáo, biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những truyền thống văn hoá của quê hương đất nước, kính yêu những người lao động, trân trọng và giữ gìn sản phẩm lao động. Qua đó trẻ bước đầu có lối sống văn minh trong giao tiếp và trong sinh hoạt hàng ngày, có tình yêu đối với phái đẹp, biết yêu quý và tôn trọng cái đẹp, thích góp phần tạo ra cái đẹp và đưa cái đẹp vào cuộc sống một cách sáng tạo.
- Góp phần tích luỹ cho trẻ vốn sống, làm cơ sở để trẻ dễ dàng lĩnh hội các nội dung giáo dục của các hoạt động vui chơi và các môn học khác.
5. Đặc điểm nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 tuổi:
Trẻ em có nhu cầu lớn trong việc tiếp xúc và nhận thức thế giới xung quanh. Môi trường xung quanh rất phong phú đa dạng,sinh động và hấp dẫn trẻ,phù hợp với nhu cầu nhận thức của trẻ,tất cả trẻ em đều rất thích tiếp xúc với thiên nhiên,với các đồ dùng đồ chơi,thích được giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh. Khi được quan sát,khám phá các sự vật hiện tượng trẻ luôn tự đặt ra câu hỏi tại sao? Như thế nào? Vì sao lại thế?Làm thế nào?....Từ đó trẻ luôn mồm hỏi bạn bè ,hỏi người lớn và những người xung quanh.
II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Được sự chỉ đạo phân công của BGH trường Mầm non Cổ Lũng,tôi được phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo A2 khu trung tâm. Năm nay là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới,mặc dù trường là năm đầu tiên thực hiện ,song sản thân tôi đã có bốn năm kinh nghiệm thực hiện chương trình mới cùng với đó là sự giúp đỡ tạo điều kiện tận tình của Cán bộ chuyên môn phòng Giáo Dục,BGH nhà trường đã luôn tạo điều kiện cho tôi đi tham dự các lớp tập huấn về chuyên môn, đi thăm lớp dự giờ của các bạn bè đồng nghiệp. Điều đó đã giúp cho bản thân tôi học tập và tích luỹ được nhiều kinh
nghiệm hơn trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.
Lớp tôi với tổng số trẻ là 30 trẻ, 16 nam và 14 nữ,các trẻ có cùng độ tuỏi là 5 tuổi, đa số trẻ là con nhân dân lao động nông nghiệp,gia đình còn nhiều khó khăn về kinh tế,tuy nhiên các cháu các cháu đều có trình độ nhận thức tốt,nhanh nhẹn,có sức khoẻ tốt,ngoài ra còn có một số cháu có năng khiếu nổi bật như: múa ,hát ,kể chuyện ....
Với những đặc điểm tình hình thực trạng như vậy đã rất tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm ra một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môt trường xung quanh.
III. Các giải pháp và kết quả đạt được:
Để tiến hành thực nghiệm tìm một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh,tôi đi tiến hành bằng cách tổ chức trên các tiết học khám phá môi trường xung quanh cho trẻ.
Tôi tiến hành chia lớp thành hai nhóm,mỗi nhóm là 15 cháu,có cả nam và nữ,trình độ nhận thức và sức khoẻ của các cháu đồng đều như nhau. Trong quá trình hướng dẫn tôi sử dụng các câu hỏi đàm thoại xem trẻ trả lời có đúng và câu có đủ thành phần, rõ ràng mạch lạc hay không? Qua đó tôi đánh giá được sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở lớp mình.
NHÓM ĐỐI CHỨNG
*Tiết dạy " Bé khám phá về các giác quan".
Chủ điểm: BẢN THÂN
Sau khi tiến hành tiết dạy khám phá về các giác quan đối với nhóm đối chứng thì kết quả thu được như sau:
Mức độ 1: Trẻ nhận biết , gọi tên và nêu các đặc điểm nổi bật của đối tượng.
Mức độ 2: Trẻ trả lời đúng các từ trong câu.
Mức độ 3: Trẻ trả lời đúng và phát âm cả câu chọn vẹn.
- Đánh giá xếp loại: Trẻ trả lời cả 3 mức : xếp loại A (Tốt)
Trẻ trả lời 2 mức : xếp loại B (khá)
Trẻ trả lời 1 mức : xếp loại C (trung bình)
Theo như kết quả của bảng trên ta thu được kết quả như sau:
Loại tốt: 3 / 15 trẻ = 20%
Loại khá: 5/15 trẻ = 33,3%
Loại trung bình: 7/15 = 46,7%
NHÓM THỰC NGHIỆM
Hoạt động : khám phá về các giác quan .
Chủ điểm : Bản thân
Mức độ 1: Trẻ nhận biết , gọi tên và nêu các đặc điểm nổi bật của đối tượng.
Mức độ 2: Trẻ trả lời đúng các từ trong câu.
Mức độ 3: Trẻ trả lời đúng và phát âm cả câu chọn vẹn.
- Đánh giá xếp loại: Trẻ trả lời cả 3 mức : xếp loại A (Tốt)
Trẻ trả lời 2 mức : xếp loại B (khá)
Trẻ trả lời 1 mức : xếp loại C (trung bình)
Theo như kết quả của bảng trên ta thu được kết quả như sau:
Loại tốt: 9 / 15 trẻ = 60%
Loại khá: 6/15 trẻ = 40%
Loại trung bình: 0/15 = 0%
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU THỰC NGHIỆM
Trong quá trình tiến hành nghiên cứu ở hai nhóm đối chứng và thực nghiệm,tôi đã đi tiến hành trên nhiều hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở các chủ điểm khác nhau. Và trên đây chỉ là một trong những tiết dạy khám phá môi trường xung quanh mà tôi đã tổ chức cho trẻ hoạt động.
Qua quá trình tiến hành thực nghiệm ở hai nhóm với chương trình dạy giống nhau,số trẻ bằng nhau,trình độ nhận thức,sức khoẻ, điều kiện chăm sóc như nhau. Nhưng sau khi làm thực nghiệm tôi đã thu được kết quả hoàn toàn khác nhau, đối với nhóm đối chứng thì khi tôi tổ chức cho trẻ tiết học này thì tôi cũng đã có sự chuẩn bị về bài soạn, đồ dùng dạy học đầy đủ, đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên chưa có sự đầu tư nhiều vào đồ dùng và hình thức tổ chức. Với tiết học này thì tôi thấy trẻ hoạt động cũng tương đối tích cực,trẻ nhận thức được nhưng chưa tích cực lắm, đôi lúc trẻ còn chưa tập trung chú ý lắm, nhiều trẻ còn nhút nhát ,rụt rè,thiếu tự tin khi trả lời cô giáo và tham gia các hoạt động khác.
Còn đối với nhóm thực nghiệm thì nhìn vào kết quả ta thấy rõ sự hiểu biết cả về nhận thức và ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh hơn. Bởi lẽ ở nhóm này để tổ chưc được một tiết học như vậy tôi phải có sự đầu tư nghiên cứu về bài soạn, các hình thức tổ chức,phối hợp cùng các bậc phụ huynh sưu tầm các đồ dùng , đồ chơi,nguyên vật liệu phế thải ở địa phương,sử dụng các phương tiện hiện đại,công nghệ thông tin... để trẻ được tiếp cận trong các tiết học. Khi tổ chức tôi đã cho trẻ học dưới hình thức thảo luận theo nhóm và thay đổi hình thức phù hợp,trong khi trẻ học thì trẻ vẫn được đi lại thoải mái, được thảo luận với ban bè và cô giáo một cách tự nhiên, được nói lên những suy nghĩ, hiểu biết của mình và được dặt câu hỏi còn thắc mắc với cô giáo và các bạn trong nhóm,trong lớp. Trong tiết học này tôi luôn sử dụng các câu hỏi gợi mở và kích thích sự tò mò,ham hiểu biết của trẻ,tạo cho trẻ tâm thế thoải mái,tự tin. Ngoài ra,tôi còn sử dụng các vật thật để trẻ được trải nghiêm, được quan sát,sờ nắm, ngửi nếm... điều đó đã giúp trẻ tích luỹ được vốn kinh nghiệm và có sự nhận thức sâu sắc hơn về đối tượng,từ đó giúp trẻ có thể biểu đạt những hiểu biết đó bằng ngôn ngữ mạch lạc và phong phú hơn. Đó cũng là những biện pháp kích thích sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ, góp phần vào sự phát triển và hoàn thiện nhân cách cho trẻ.
Như vậy, qua hai tiết dạy với hai nhóm trên thì ta thấy rõ kết quả của nhóm thực nghiệm trẻ nhận thức nhanh hơn,kết quả đạt cao hơn. Điều đó chứng tỏ rằng nếu như trong các hoạt động mà giáo viên có sự đầu tư,nghiên cứu,tìm tòi,sử dụng các biện pháp,hình thức linh hoạt,phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ thì hiệu quả của giờ dạy sẽ cao hơn rất nhiều.
MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA
Qua quá trình nghiên cứu,học tập,rèn luyện,tìm tòi,khám phá thì bản thân tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm như sau để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh.
1. Giáo viên phải nắm được đặc điểm nhận thức,tâm sinh lý và sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở từng lứa tuổi.
2.Thường xuyên tổ chức cho trẻ đi dạo chơi ngoài trời,quan sát môi trường xung quanh trẻ. Trong quá trình đó cô luôn đặt ra các câu hỏi để kích thích sự tò mò ham hiểu biết của trẻ, để trẻ được nói lên những suy nghĩ của mình.
3.Lựa chọn các nội dung giáo dục phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ.
4.Sưu tầm đồ dùng trực quan,vật thật,kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại,công nghệ thông tin để gây hứng thú và kích thích sự tò mò với trẻ.
5.Lựa chọn các hình thức tổ chức mềm dẻo,linh hoạt, tích hợp các nội dung giáo dục nhẹ nhàng, tạo tâm thế thoải mái cho trẻ.
6.Sử dụng các hệ thống câu hỏi gợi mở, kích thích tính tò mò ,phát huy trí tuệ
cho trẻ.
7.Trẻ phải được trải nghiệm nhiều, được tìm tòi, khám phá và phải được nói lên những hiểu biết của mình bằng ngôn ngữ .
8.Trẻ được trao đổi kinh nghiệm với cô giáo và các bạn trong lớp một cách thoải mái, tự nhiên.
9.Tăng cường đặt câu hỏi với từng cá nhân trẻ, chú ý những trẻ nhút nhát, ít nói.
10.Phối hợp với Cán bộ chuyên môn phòng,Ban giám hiệu nhà trường, các bậc phụ huynh, bạn bè đồng nghiệp để tìm ra các biện pháp tốt nhất phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cách toàn diện hơn.
Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Ngôn ngữ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ,nó là một trong những điều kiện giúp cho nhân cách của trẻ phát triển một cách toàn diện nhất. Ngôn ngữ giúp trẻ tìm hiểu ,khám phá thế giới xung quanh, thông qua các từ ngữ và các câu nói của người lớn trẻ em đợưc làm quen với các sự vật,hiện tượng xung quanh,từ đó trẻ hiểu biết những đặc điểm,tính chất, công dụng của chúng cùng với các từ tương ứng với nó. Nhờ có ngôn ngữ mà trẻ có thể biểu lộ suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh,trẻ mới tiếp xúc được với nền văn hoá của nhân loại.
Đặc biệt ở lứa tuổi Mầm non, nhất là trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, ở lứa tuổi này khả năng ngôn ngữ của trẻ liên quan với sự phát triển trí tuệ và những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày,trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ để thể hiện các mối quan hệ qua lại của các sự vật hiện tượng trong thế giới xung quanh mà trẻ nhận thức được. Vốn từ của trẻ tuy phong phú song còn hạn chế trong cách diễn đạt mạch lạc và nói đúng ngữ pháp và cách thể hiện lời nói sáng tạo. Là một giáo viên mầm non, để phát triển cho trẻ một cách toàn diện thì phải nắm vững đặc điểm tâm ,sinh lý của trẻ, đặc điểm về phát triển ngôn ngữ của trẻ, cần phát huy vốn từ tích cực cho trẻ, khuyến khích trẻ sử dụng chúng khi trẻ tự kể chuyện và trao đổi với những người xung quanh. Đặc biệt là cần đưa các biện pháp tốt nhất để phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở mọi lúc,mọi nơi.
Đứng trước tình hình thực tế của địa phương cũng như của trường mầm non Cổ Lũng,tôi đã có kế hoạch thực hiện đề tài "Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫ giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh"
Với đề tài này thì tôi đã đi tiến hành làm thực nghiệm trên lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A2 Trường mầm non Cổ Lũng và đạt kết quả tốt, được tổ chuyên môn và ban
thi đua nhà trường đánh giá đạt kết quả cao, có khả năng ứng dụng tại trường.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi ,mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng tôi rất mong hội đồng thi đua cấp trên xem xét và đóng góp ý kiến cho tôi hoàn thiện hơn nữa đề tài của mình để tôi có thể đưa đề tài này ứng dụng rộng rãi hơn nữa trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, điều đó sẽ giúp tôi đóng một phần nhỏ bé của mình vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ của Huyện nhà.
2. Khuyến nghị:
Sau khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này ,tôi có một số ý kiến đề xuất như sau:
- Phòng giáo dục cũng như các ban nghành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến
việc trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, đồ dùng dạy học cho các cháu. Đặc biệt là những đồ dùng,các phương tiện hiện đại.
- Mở các lớp tập huấn về chuyên môn cũng như làm đồ dùng , đồ chơi để nâng cao hơn nữa kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên.
- Thường xuyên mở các chuyên đề về các hoạt động cho trẻ đặc biệt là chuyên
đề về khám phá môi trường xung quanh....
- Các Ban giám hiệu,tổ chuyên môn nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng về chuyên môn cho giáo viên.
- Bản thân giáo viên phải tự luôn học hỏi ,tham khảo tài liệu,tìm tòi khám phá để tự hoàn thiện mình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Cổ Lũng, ngày 28 tháng 5 năm 2010
Người viết


Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Trả lời


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Rainbow [SKKN] Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 tuổi Cao Hung 0 939 22-03-2014, 08:16 PM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon8 SKKN Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 4 tuổi Cao Hung 0 2,421 27-05-2012, 05:42 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon13 [SKKN] SKKN thực hiện hoạt động 15 phút đầu giờ ở trường tiểu học Cao Hung 0 1,115 20-05-2012, 09:44 PM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon6 SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán Cao Hung 0 1,426 05-05-2012, 05:50 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon9 SKKN phát triển từ một bài toán tính tổng Cao Hung 0 1,101 05-05-2012, 05:44 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon21 [SKKN] Bài tập dạng P2O5 tác dụng với NaOH hoặc KOH (SKKN bồi dưỡng HSG hóa 9) Cao Hung 0 3,038 05-05-2012, 05:31 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
Icon24 Một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung cho trẻ MG 4-5 Cao Hung 0 959 03-11-2011, 12:13 PM
Bài mới nhất: Cao Hung
New [SKKN] SKKN Phát triển năng lực tư duy trí tuệ của học sinh trong dạy học Vật lí lớp 8 Cao Hung 0 1,383 23-09-2011, 04:48 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
  SKKN Hình thức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử Cao Hung 0 1,973 26-05-2011, 06:09 AM
Bài mới nhất: Cao Hung
  SKKN Xây dựng một số bài tập trắc nghiệm nhằm củng cố bài học, giúp học sinh nắm chắc ki Cao Hung 0 1,150 26-05-2011, 05:52 AM
Bài mới nhất: Cao Hung

Share This Page


Diễn Đàn Giáo Dục

Diễn đàn giáo dục Việt Nam được xây dựng và chính thức hoạt động từ ngày 20-01-2011 với tên miền chính thức là www.giaoducviet.net .

Diễn đàn là nơi giao lưu, trao đổi, học hỏi của học sinh, sinh viên và giáo viên trên mọi miền tổ quốc.

Links

styles