Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam
[Tài Liệu] Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng CSTĐ cấp cơ sở - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam (http://giaoducviet.net/forum)
+-- Diễn đàn: CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (http://giaoducviet.net/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thông tư - Văn bản (http://giaoducviet.net/forum/forumdisplay.php?fid=191)
+--- Chủ đề: [Tài Liệu] Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng CSTĐ cấp cơ sở (/showthread.php?tid=8749)Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng CSTĐ cấp cơ sở - Cao Hung - 20-05-2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tam Hiệp , ngày 24 tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng thưởng CSTĐ cấp cơ sở
Năm học 2009- 2010
I/Sơ lược lý lịch:
-Họ và tên : NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN Nam,nữ :Nữ
-Ngày, tháng, năm sinh: ngày 30 tháng 11 năm 1977.
-Quê quán : Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
-Nơi thường trú : Thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam .
-Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
-Chức vụ hiện nay :Phó bí thư, Chủ tịch Công đoàn ,Chủ tịch Hội đồng trường ,giáo viên dạy lớp Một.
-Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao Đẳng sư phạm (12+3)
-Ngày vào Đảng chính thức: Vào Đảng CSVN ngày 15/8/ 2004. Chính thức 15/8/2005.
-Quá trình công tác:
+ Từ tháng 11/1998 đến tháng 9/2000: công tác tại Trường TH Tam Thạnh nay là Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai.
+ Từ tháng 10/2000 đến nay: công tác tại Trường TH Lê Thị Hồng Gấm.
-Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:
*Thuận lợi:
+Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi Bộ,của Ban giám hiệu nhà trường. Sự quan tâm giúp đỡ của các Ban ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường, được sự giúp đỡ của đồng nghiệp bản thân đã hoàn thành xuất sắc công tác dạy và học, Nghị quyết và nhiệm vụ năm học 2009-2010.
+Được sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã Tam Hiệp, chi bộ trường TH Lê Thị Hồng Gấm, bản thân đã hoàn tốt nhiệm vụ của người Đảng viên. Năm 2009 là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
+Bản thân luôn luôn tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác dạy và học.
+Học sinh học tập chuyên cần, ngoan, hiền.
*Khó khăn:
+Là năm đầu tiên giảng dạy lớp Một.
+Phụ huynh phần đông là công nhân nên không có thời gian quan tâm đến việc học tập của con em.
II/Thành tích đạt được của cá nhân:
*Quyền hạn nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm:
-Nhiệm vụ được giao: Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội đồng trường, dạy lớp Một.
*Thành tích đạt được:
-Chính trị tư tưởng: Bản thân luôn nói, viết làm đúng theo quan điểm, Nghị quyết, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
+Có lối sống lành mạnh, giữ gìn tốt tư cách đạo đức của người thầy giáo, được đồng nghiệp thương yêu, phụ huynh, học sinh thương yêu, tín nhiệm.
+Thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hoàn thành tốt các đợt học chính trị, Nghị quyết do các cấp tổ chức và viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt.
-Công tác chuyên môn:
+Năm học 2009-2010 tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng, đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Được sự giúp đỡ, lãnh chỉ đạo của BGH nhà trường bản thân đảm nhận công việc giảng dạy Lớp 1B . Bản thân thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện soạn bài bằng vi tính đảm bảo theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, rõ các hoạt động giữa thầy và trò. Đảm bảo soạn bài cập nhật trước khi lên lớp, trình bày sạch đẹp đảm bảo về nội dung chuẩn kiến thức kĩ năng và hình thức được nhà trường cũng như PGD về dự giờ kiểm tra đánh giá và xếp loại tốt.
+Bản thân luôn tự học hỏi đồng nghiệp nâng cao chất lượng giảng dạy và sử dụng ĐDDH và tự làm ĐDDH để phục vụ tiết dạy được nhà trường đánh giá xếp loại tốt.
+Thực hiện công tác chủ nhiệm, nề nếp lớp sinh hoạt và học tập, chất lượng học sinh có tiến bộ và được nâng lên rõ rệt: Cuối năm học: Tổng số học sinh 33 em: Trong đó 14 em học sinh giỏi, 11 em học sinh tiên tiến, 6 em trung bình, 2 em thi lại. Hạnh kiểm 33 em thực hiện đầy đủ.
+Công tác xây dựng Đảng: Được sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy xã Tam Hiệp, chi bộ trường TH Lê Thị Hồng Gấm , bản thân được Đảng bộ xã Tam Hiệp tuyên dương là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 .
+Công tác Công đoàn: Bản thân luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức và vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn ngành phát động.
-Đầu tư viết sáng kiến kinh nghiệm kết quả đạt loại C cấp huyện với đề tài: “Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp Một học tốt môn Học vần” .
III/Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

-Năm học 2007-2008: Lao động tiên tiến.
-Năm học 2008-2009: Lao động tiên tiến.

Người báo cáo thành tíchNguyễn Thị Kim Luyến
Xác nhận của Trường TH Lê Thị Hồng Gấm
Trường TH Lê Thị Hồng Gấm xác nhận thành tích của bà Nguyễn Thị Kim Luyến là đúng. Đề nghị HĐTĐ cấp trên xét công nhận CSTĐ cấp cơ sở.

TM.BCH CĐ cơ sở Hiệu trưởng


Nguyễn Minh Thư
Xác nhận của Phòng giáo dục-đào tạo Núi Thành
Phòng giáo dục-đào tạo Núi Thành thống nhất với thành tích của bà Nguyễn Thị Kim Luyến giáo viên Trường TH Lê Thị Hồng Gấm .Đề nghị HĐTĐ cấp trên xét công nhận CSTĐ cấp cơ sở năm học 2009-2010.
T/M BTV CĐGD HUYỆN TRƯỞNG PHÒNGCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tam Hoà, ngày 24 tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng CSTĐ cấp tỉnh
I/Sơ lược lý lịch:
-Họ và tên: Hồ Văn Hiển. Bí danh. Không có. Nam
-Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1974
-Quê quán : Thôn 3 xã Tam Thạnh huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
-Nơi thường trú: Thôn Vĩnh Đại, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
-Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa
-Chức vụ hiện nay: Giáo viên + TTCM tổ 5
-Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao Đẳng sư phạm (12+3)
-Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể) Vào Đảng CSVN ngày 19/11/1999. Chính thức 19/11/2000.
-Quá trình công tác:
-Năm 1996 đến 1998 Dạy học lớp 5 tại trường TH Tam Thạnh
-9/1998 đến 8/2002 dạy học lớp 5 tại trường TH Tam Thạnh và Trưởng Ban thanh tra nhân dân trường học.
-9/2002 đến 8/2003 dạy học lớp 5 tại trường TH Tam Hòa 2 (cũ)
-9/2003 đến 8/2008 dạy học lớp 5 tại trường TH Tam Hòa 2 (cũ) + TTCM tổ 4+5 nay là trường TH Trần Đại Nghĩa.
9/2008 đến nay dạy học lớp 5 trường TH Trần Đại Nghĩa + TTCM tổ 5
-Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:
*Thuận lợi: Được sự quan tâm giúp đỡ của BGH nhà trường, sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền địa phương.
-Được sự quan tâm giúp đỡ của các Ban ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường, được sự giúp đỡ của đồng nghiệp bản thân đã hoàn thành xuất sắc công tác dạy và học, Nghị quyết và nhiệm vụ năm học 2009-2010.
-Được sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã Tam Hòa, chi bộ trường TH Trần Đại Nghĩa, bản thân đã hoàn tốt nhiệm vụ của người Đảng viên. Năm 2009 là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền được huyện uỷ huyện Núi Thành khen tặng.
-Bản thân luôn luôn tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác dạy và học.
*Khó khăn: Điều kiện nơi ở xa trường, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, không đủ phòng ốc cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu còn gặp rất nhiều khó khăn.
-Phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của con em.
-Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy và học còn gặp khó khăn.
II/Thành tích đạt được:
1/Sơ lược thành tích của đơn vị: (Chỉ dùng cho CBQL)
2/Thành tích đạt được của cá nhân:
*Quyền hạn nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm:
-Bản thân lãnh chỉ đạo tổ chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Cuối năm Tổ có 05 đồng chí đứng lớp: Trong đó có 01 đ/c được đề nghị CSTĐ cấp cơ sở và 03đ/c đề nghị LĐTT cơ sở và bản thân được đề nghị CSTĐ cấp tỉnh. Là chi ủy viên chi bộ nhà trường bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm năm học luôn luôn được chi bộ, Đảng bộ xã Tam Hòa tuyên dương khen thưởng. Là ủy viên BCH đoàn xã Tam Hòa bản thân hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2009.
*Thành tích đạt được:
+Chính trị tư tưởng: Bản thân luôn nói, viết làm đúng theo quan điểm, Nghị quyết, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
Có lối sống lành mạnh, giữ gìn tốt tư cách đạo đức của người thầy giáo, được đồng nghiệp thương yêu, tín nhiệm, phụ huynh, học sinh thương yêu, tín nhiệm.
Thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hoàn thành tốt các đợt học chính trị, Nghị quyết do các cấp tổ chức và viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt.
+Công tác chuyên môn:
-Năm học 2009-2010 tiếp tục thực hiện cuộc vận động 2 không “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Được sự giúp đỡ, lãnh chỉ đạo của BGH nhà trường bản thân đảm nhận công việc giảng dạy Lớp 5B và kiêm nhiệm TTCM tổ 5. Bản thân thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện soạn bài bằng vi tính đảm bảo theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, rõ các hoạt động giữa thầy và trò. Đảm bảo soạn bài cập nhật trước khi lên lớp, trình bày sạch đẹp đảm bảo về nội dung chuẩn kiến thức kĩ năng và hình thức được nhà trường cũng như PGD về dự giờ kiểm tra đánh giá và xếp loại tốt.
-Bản thân luôn tự học hỏi đồng nghiệp nâng cao chất lượng giảng dạy và sử dụng ĐDDH và tự làm ĐDDH để phục vụ tiết dạy được nhà trường đánh giá xếp loại tốt.
Thực hiện công tác chủ nhiệm, nề nếp lớp sinh hoạt và học tập, chất lượng học sinh có tiến bộ và được nâng lên rõ rệt: Cuối năm học: Tổng số học sinh 22 em: Trong đó 10 em học sinh giỏi, 8 em học sinh tiên tiến không có học sinh thi lại. Hạnh kiểm 100% Học sinh thực hiện đầy đủ.
-Bản thân được nhà trường phân công Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 3, 4, 5 đến nay có 1 học sinh đạt giải văn hoá cấp huyện và 01 học sinh đạt giải tin học trẻ cấp huyện.
-Bản thân luôn tự học hỏi thêm vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Bản thân thực hiện các chuyên đề như: dạy giáo án điện tử giao lưu chuyên môn ...được đánh giá cao.
+Công tác xây dựng Đảng: Được sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy xã Tam Hòa, chi bộ trường TH Trần Đại Nghĩa bản thân luôn được Đảng bộ xã Tam Hòa tuyên dương khen thưởng là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007, 2008, năm 2009 là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được huyện uỷ huyện Núi Thành khen tặng.
+Công tác Công đoàn, công tác Đoàn và phong trào TTN bản thân luôn được Đoàn viên xuất sắc cấp huyện và hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào TTN được Công Đoàn GD huyện và UBND xã Tam Hòa khen tặng.
+Viết và áp dụng SKKN: Thực hiện tốt việc viết và áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm nhiều năm liền đạt được yêu cầu. Năm học 2007-2008 đề tài “Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 rèn chữ viết ” đạt cấp huyện. Năm học 2008-2009 đề tài “Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 rèn viết chữ đẹp” đạt cấp tỉnh.
-Năm học 2009-2010 đề tài “Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 viết đúng dấu ngã, dấu hỏi” đạt loại A được PGD công nhận.
III/Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:
-Năm học 2005-2006 công nhận CSTĐ cấp cơ sở vào sổ số....cấp ngày 4 tháng 7 năm 2006 của UBND huyện Núi Thành.
-Năm học 2006-2007 công nhận CSTĐ cấp cơ sở vào sổ số 209 cấp ngày 15 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện Núi Thành.
-Năm học 2007-2008 công nhận CSTĐ cấp cơ sở theo quyết định số 5007 ngày 24 tháng 6 năm 2008 của UBND huyện Núi Thành.
-Năm học 2008-2009 công nhận CSTĐ cấp cơ sở theo quyết định số 4609ngày 25 tháng 9 năm 2009 của UBND huyện Núi Thành.
Người báo cáo thành tích
(Ký,ghi rõ họ và tên)

Hồ Văn Hiển

Xác nhận của trường:
Trường TH Trần Đại Nghĩa xác nhận thành tích của Ông (bà) ............................... là đúng. Đề nghị HĐTĐ cấp trên xét đề nghị công nhận CSTĐ cấp tỉnh.

TM. BCHCĐ cơ sở Hiệu trưởng

Xác nhận của phòng giáo dục-đào tạo Núi Thành:
Phòng GD&ĐT huyện Núi Thành thống nhất với thành tích của ông (bà) ......................................................Trường....................​...........Đề nghị HĐTĐ cấp trên xét công nhận CSTĐ cấp..........................
T/M. BTV CĐGD HUYỆN TRƯỞNG PHÒNG

Xác nhận của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam:
Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam thống nhất với thành tích của Ông (bà) ...............................trường TH Trần Đại Nghĩa. Đề nghị HĐTĐ cấp trên xét đề nghị công nhận CSTĐ cấp tỉnh.
GIÁM ĐỐC