Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam (http://giaoducviet.net/forum)
+-- Diễn đàn: TỔ CHỨC - ĐOÀN THỂ (http://giaoducviet.net/forum/forumdisplay.php?fid=194)
+--- Diễn đàn: Chi bộ Đảng (http://giaoducviet.net/forum/forumdisplay.php?fid=224)
+--- Chủ đề: CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (/showthread.php?tid=8720)CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - Cao Hung - 18-05-2012

Kính thưa các đồng chí đại biểu
Thưa toàn thể Hội nghị
Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên đứng dậy làm lễ chào cờ.
“Nghiêm”. Chào cờ. Chào.
+ Quốc ca .
+ Quốc tế ca.
Thôi! Kính mời các đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.
Kính thưa các đại biểu!
Thưa toàn thể Hội nghị!
Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.
Được sự quan tâm của các cấp bộ Đảng . Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của các quần chúng Hoàng Thị Kim Oanh, Bùi Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Bích Ngọc. Với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ , các đồng chí trong ban chấp hành Công Đoàn, Chi đoàn trường, Đoàn xã.
Hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2011 Chi bộ 8 - Trường THCS Tuyết Nghĩa long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng theo quyết định của Ban thường vụ huyện Uỷ Quốc Oai.
Kính thưa các đ/c.
Tới dự với buổi Lễ ngày hôm nay, thay mặt Ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu :
* Về phía Đảng uỷ, có :
1. Đ/c: …………………………………. – Bí thư Đảng uỷ xã Tuyết Nghĩa
2. Đ/c: ……………………………..……– Phó bí thư Đảng uỷ xã Tuyết Nghĩa
3. Đ/c: ……………………………………………………………………………
4. Đ/c: ……………………………………………………………………………
Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ 8 - Trường THCS Tuyết Nghĩa.
Đề nghị toàn thể Hội nghị nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về dự buổi lễ hôm nay.
Kính thưa Hội nghị. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên mới.
- Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phần thứ 2 : Đại diện cấp uỷ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
- Phần thứ 3 : Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
- Phần thứ 4: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
- Phần thứ 5 : Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
- Phần thứ 6 : Bế mạc.
Mở đầu chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Thị Sức – Phó Bí thư chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Hoàng Thị Kim Oanh . Kính mời toàn thể Hội nghị đứng lên.
Tiếp theo chương trình kính mời đ/c Hoàng Thị Kim Oanh – Đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ.
Mời các đồng chí đại biểu và chi bộ ngồi xuống. Mời đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh về vị trí.
Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c Hoàng Thị Thuyên – Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đảng viên Hoàng Thị Kim Oanh và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị Hoàng Thị Kim Oanh.
Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Thị Sức – Phó Bí thư Chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Bùi Thị Thanh Huyền . Kính mời toàn thể Hội nghị đứng lên.
Mời các đồng chí đại biểu và chi bộ ngồi xuống. Mời đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền về vị trí.
Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c Hoàng Thị Thuyên – Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đảng viên Bùi Thị Thanh Huyền và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bịBùi Thị Thanh Huyền.
Xin trân trọng cảm ơn đ/c Hoàng Thị Thuyên
Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Thị Sức – Phó Bí thư chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Bích Ngọc . Kính mời toàn thể Hội nghị đứng lên.
Tiếp theo chương trình kính mời đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – Đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ. Kính mời toàn thể Hội nghị đứng lên.
Mời các đồng chí đại biểu và chi bộ ngồi xuống. Mời đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc về vị trí.
Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c Hoàng Thị Thuyên – Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đảng viên Nguyễn Thị Bích Ngọc và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bịNguyễn Thị Bích Ngọc.
Xin trân trọng cảm ơn đ/c Hoàng Thị Thuyên.

Kính thưa toàn thể các đồng chí.
Trong thời gian qua được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng uỷ xã Tuyết Nghĩa trong việc bồi phát triển đảng viên. Chi bộ 8- Trường THCS đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Về dự buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí …………………………………………………….. lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính mời đồng chí.
Thay mặt Ban tổ chức tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c ……………… …….Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c.
Kính thưa các đ/c đại biểu. Thưa toàn thể các đ/c.
Sau thời gian làm việc, buổi Lễ kết nạp đảng viên mới đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố Lễ kết nạp đản viên mới kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các đ/c lãnh đạo, các đ/c đại biểu cùng toàn thể các đ/c đã tới dự Lễ kết nạp.
Xin kính mời các đồng chí Đại biểu cùng toàn thể chi bộ đứng dậy làm lễ chào cờ. (Chi bộ đứng dậy)
Nghiêm – Chào cờ - Chào (Quốc ca, quốc tế ca).
Thôi! Xin mời các đồng chí đại biểu vàcác đồng chí Đảng viên ở lại thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công.

**************************************LỜI TUYÊN THỆ TRONG LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Author
Kính thưa các đồng chí đại biểu.
Thưa toàn thể chi bộ.
Từ giờ phút thiêng liêng này, tôi được vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước Đảng kỳ , quốc kỳ, và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí tôi xin hứa:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Xin thề! Xin thề!Xin thề!


RE: CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - Hue72 - 05-10-2012

cho mình dowload chương trình kết nạp Đảng


RE: CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - Cao Hung - 05-10-2012

Cái này đâu cần download gì đâu bạn. Copy về dán vào file word là được thôi mà