Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam (http://giaoducviet.net/forum)
+-- Diễn đàn: TỔ CHỨC - ĐOÀN THỂ (http://giaoducviet.net/forum/forumdisplay.php?fid=194)
+--- Diễn đàn: Chi bộ Đảng (http://giaoducviet.net/forum/forumdisplay.php?fid=224)
+--- Chủ đề: CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (/showthread.php?tid=8720)CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - Cao Hung - 18-05-2012

Mời thầy cô và các bạn tải file đính kèm bên dưới


RE: CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - Hue72 - 05-10-2012

cho mình dowload chương trình kết nạp Đảng


RE: CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - Cao Hung - 05-10-2012

Cái này đâu cần download gì đâu bạn. Copy về dán vào file word là được thôi mà