Việc học trực tuyến đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm với nhiều khó khăn to lớn. Việc khó duy trì động lực học tập là một trong những vấn đề thường gặp. Sau đây là một số cách để bạn có thể tạo cho mình động lực đi qua suốt cả khóa học.

Tạo ra một thời gian biểu thực tế

Không nên tạo ra một lịch học chỉ dựa trên sự phấn khích khi bạn mới bắt đầu bắt đầu một khóa học mới. Bạn chỉ nên phân bố dựa trên khả năng học tập, các yêu cầu khối lượng công việc, tạo ra một thời khóa biểu mà bạn có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Sử dụng các buổi nghỉ giải lao

Nếu chỉ học và không có các đợt nghỉ rất dễ dẫn đến việc cảm thấy mệt mỏi và không còn hứng thú. Bạn cần các đợt nghỉ đúng lúc để nạp lại năng lượng và giữ sự tập trung.

Tương tác xã hội

Học trực tuyến có thể cô lập bạn với các học viên khác. Bạn không nhìn thấy giảng viên cũng như các học viên khác hằng ngày. Bạn có thể bù đắp việc này bằng các diễn đàn, nhóm học.

Kết nối thực tế

Bạn cần phải tự tạo sự liên kết giữa các nội dung học tập và các công việc thực tế trong tương lai mà bạn đang muốn hướng đến. Học tập một cách thực tế là một cách để nâng cao động lực học tập cho bạn.

Xem xét mục tiêu

Điều gì khiến bạn quyết định đăng ký khóa học này? Bạn muốn đạt được điều gì? Tại sao bạn lại chọn cách học trực tuyến thay vì học truyền thống?

Kết luận

Hi vọng bạn sẽ tìm ra cách hiệu quả của riêng mình để duy trì động lực cho việc học tập.