Việc duy trì động lực trong quá trình học tập trực tuyến là một trong những khó khăn thường gặp nhất. Mục này sẽ đem lại cho bạn những phương pháp cùng với những sai lầm thường gặp trong việc duy trì động lực.