Chúng ta đã biết học trực tuyến đem lại nhiều lợi ích rất rõ rệt. Với đặc thù của việc học trực tuyến, có rất nhiều công cụ có sẵn có thể giúp bạn học dễ dàng và hiệu quả hơn.

  • Trello: đây xuất phát là một công cụ để quản lý dự án. Với nguyên lý dựa trên kỹ thuật Kanba, Trello đem lại một công cụ trực quan sinh động để quản lý các thành phần nhỏ của quá trình học của bạn.
  • Google Drive: bạn có thể sử dụng chúng như là một hình thức lưu trữ đám mây cá nhân. Đồng thời bạn có thể chia sẻ các nội dung và tài liệu học cho các học viên khác.
  • Google Calendar: với khả năng tạo ra các ghi nhớ, xếp lịch hẹn, nhắc nhở, ứng dụng lịch của Google mang lại cho bạn khả năng sắp xếp khối lượng công việc một cách hiệu quả và trực quan, tránh các xung đột không đáng có.
  • Youtube: không chỉ có thể tìm và xem các video giải trí hấp dẫn trên nền tảng chia sẻ video trực tuyến này, bạn có thể tiếp cận với hàng trăm nghìn video khác liên quan đến nội dung khóa học hiện thời của bạn, mang lại những cái nhìn và ví dụ sinh động, dễ hiểu.
  • Wunderlist: một ứng dụng nhắc việc to-do đơn giản có khả năng hoạt động trên nhiều loại nền tảng, bạn có thể giao phó việc phải nhớ những việc phải làm trong ngày cho nó.

Càng ngày càng có nhiều công cụ trực tuyến và di động xuất hiện, trong số đó có nhiều sản phẩm chưa được nêu tên có thể hỗ trợ rất đắc lực trong quá trình học trực tuyến của bạn.