Việc học tập trực tuyến gặp phải nhiều khó khăn trong một môi trường khác biệt so với truyền thống. Mục này sẽ đem lại cho bạn một số lời khuyên để bạn có thể cải thiện việc học tập trực tuyến của mình.