Học tập trực tuyến là một xu hướng hiện tại trên toàn thế giới. Việc học trực tuyến mở ra nhiều cơ hội chưa từng có cho nhiều người học ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Họ có thể chọn nhiều lĩnh vực, bộ môn để tìm hiểu và học tập mà không sợ bị giới hạn hay ràng buộc về chương trình học, có thể linh hoạt để thay đổi theo thời gian biểu và môi trường học cá nhân.

Tuy nhiên việc học trực tuyến cũng mang lại nhiều khó khăn so với môi trường học tập truyền thống. Bạn cần phải tìm cách tự duy trì động lực của mình, tránh để lên kế hoạch một cách sai lầm với khả năng của bản thân. Ngoài ra, bạn sẽ thiếu tương tác với giảng viên và các học viên khác. Bạn có thể khắc phục các hạn chế trên bằng cách sử dụng các công cụ để tạo mối liên hệ với mọi người.

Trên thế giới và Việt Nam đã xuất hiện nhiều trang web đem các khóa học từ các tổ chức uy tín đến các người học có nhu cầu. Các khóa học không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, giới hạn không gian khóa học, hay thời khóa biểu, lịch học.

Các khóa học nằm ở nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, kĩ thuật, y học, ngôn ngữ cho đến các kĩ năng khác như đánh bài online.